Úvod O grafológii Ponuka služieb Kontakt
Ponuka služieb

1. Prednášková činnosť

2. Grafologické rozbory pre jednotlivcov

3. Grafologické rozbory pre zamestnávateľov

4. Grafologické rozbory  pre inštitúcie, špecialistov, médiá

5. Rýchloanalýzy – krátky povahopis

1. Prednášková činnosť

Prednášky na vopred dohodnutú tému z oblasti grafológie pre vedúcich  organizácií, personalistov, pedagógov, školy, inštitúcie a iné záujmové organizácie. Napr. : „Úvod do grafológie“, „Analýza podpisu pisateľa“, „Odhalenie užívania omamných látok z písma“, „Varovné znaky v rukopise“ a iné zaujímavé témy podľa potreby a záujmu klientov.

2. Grafologické rozbory pre jednotlivcov

• všeobecná grafologická analýza osobnosti

• grafologická analýza zameraná na pomoc pri voľbe ďalšieho štúdia, resp.povolania,  zamestnania

• grafologická analýza zameraná na pomoc pri výchove detí / napr. odhalenie porúch disgrafia, dislexia z písma, odhalenie    užívania drog a omamných látok z písma a iné/

• grafologická analýza zameraná na partnerské vzťahy / životný partner, partner v podnikaní /

3. Grafologické rozbory pre zamestnávateľov

• komplexný grafologický rozbor osobnosti uchádzača na pracovnú pozíciu

• grafologický rozbor zameraný na vhodnosť záujemcu o pracovné miesto z aspektu 5 kritérií / napr. Inteligencia,   koncentrácia, schopnosť prispôsobiť sa, rozhodnosť,  morálne kvality, tímová práca, lojalita, spoľahlivosť, tolerancia,   výrečnosť, riadiace schopnosti a iné podľa požiadavky klienta/

4. Grafologické rozbory pre inštitúcie, špecialistov, médiá

• grafologické rozbory pre orgány činné v trestnom konaní / napr. anonymné listy, výhražné listy, list na rozlúčku a pod./

• grafologické rozbory pre mediálne zakázky

5. Rýchloanalýzy – krátke povahopisy

Metódy  grafologickej rýchloanalýzy  majú povahu krátkeho povahopisu, ktoré je možné využívať na rôznych firemných tím buildingových podujatiach, konferenciách, priateľských a rodinných stretnutiach

Upozornenie : Grafológ môže bez udania dôvodu s ohľadom na etický kódex  odmietnuť vypracovanie grafologického                                      rozboru  resp. rýchloanalýzy.

Objednávkový formulár na stiahnutie vo formáte PDF a DOC

• Objednávkový formulár pre jednotlivcov

• Objednávkový formulár pre firmy

Objednavka grafologickej analyzy.pdf Objednavka grafologickej analyzy.doc Objednavka grafologickej analyzy-firma.pdf Objednavka grafologickej analyzy-firma.doc Szolgáltatások

Mgr. Otília Horňáková       |       Mobil : 0918 373871       |       Email: hornakotilia@gmail.com