Kezdőlap Grafológiáról Szolgáltatások Kapcsolat
Szolgáltatások

1. Előadások

2. Átfogó önismereti személyiségkép készítése

3. Munkahelyi grafológia, pályaválasztási-alkalmassági tanácsadás

4. Gyorselemzések – rövid jellemrajz készítés

1. Előadások

A grafológia keretén belül az előadás előre meghatározott, grafológiát érintő  témában, mint például: „Bevezetés a grafológiába”, „Az aláírások grafológiai értelmezése”, „A droggfüggőség jelei az írásban”, „Hazugságjelek felfedése az írásból”.

2. Átfogó személyiségkép készítése

Az átfogó személyiségkép-elemzés a következő életterületeket foglalja magába: Önértékelés, önérzet, önismeret, az egyén önmagához történő viszonyulása. A levélíró képet kap arról, hogy milyen mértékben képes a fejlődésre, hogy viszonyul másokhoz magán keresztül, mennyire tud kiállni önmagáért, mennyire ideális az én-képe.

Gondolkodás, intellektuális- mentális képességek vizsgálata.

Ebben az esetben az értelmi képességek, az érdeklődés irányultsága, a figyelemmel kapcsolatos esetleges problémák, a koncentrációs képességek elemzése történik.

Munka, karrier: ez a terület az energiák feltérképezésére irányul, amiben a munkához való hozzáállás, munkatársakhoz történő viszonyulás, a rendelkezésre álló energiák felhasználása kerül megállapításra.

Érzelmi élet: Az író személy érzelemvilága nagyon fontos terület, itt képet kapunk az emocionális állapotról, a kiegyensúlyozottság, az agresszivitás, a sikerekhez való viszonyulás, vagy az erkölcsi beállítottság tekintetében.

Szociabilitás, társas kapcsolatok: a grafológus rámutat az egyén   kommunikációs készségére, viselkedésére szűkebb illetve tágabb környezetében, hogy mennyire domináns, hogy milyen a problémákhoz való viszonyulása.

3. Munkahelyi grafológia, pályaválasztási-,   pályaalkalmassági tanácsadás

Főleg rendezvényeken, szakmai eseményeken az érdeklődők által helyben készített írásminták alapján történő rövid szóbeli elemzés. Célja az érdeklődés felkeltése a grafológia iránt. A személyenként kb. tíz perces áttekintő gyorselemzés során a grafológus a személyiség főbb, legszembetűnőbb  jellemzőire, a szellemi képességekre, az energizáltságra, akarati intenzitásra, érzelmi életre, munkavégzésre, társas kapcsolatokra és a pályaorientációra helyezi a hangsúlyt.

4. Gyorselemzések – részleges, vagy rövidített személyiségkép készítés

„Megfelelő embert a megfelelő helyre.”

A vezetéshez,   a munkavégzéshez szükséges emberi tulajdonságok, képességek, a másokhoz való hozzáállás, a munkavégzés jellemzői, az érzelmi, indulati,  akarati élet, az önmagához való viszony jellemzői grafológiai módszerekkel feltárhatók, így a kézírásban igen jó eredménnyel vizsgálhatók.

Egy adott munkakörre jelentkezők közül segíthet a grafológus azt a személyt kiválasztani, akinek a képességei és alapvető tulajdonságai a leginkább megegyeznek az adott munkakörrel kapcsolatos elvárásokkal.

A pályázók kézírása alapján feltárja a legfőbb erősségeket, azokat a területeket és személyiség jellemzőket, melyek az adott munkaköri kívánatoknak megfelelnek.

Rámutat arra, milyen mértékű a vizsgált személy szellemi, illetőleg fizikai terhelhetősége, milyen a munkatempója, mi jellemzi munkastílusát, vannak-e vezetői ambíciói, képes-e határozott és megalapozott döntéseket hozni, milyen a felelősségvállalása, mer-e kockáztatni, tud-e csapatmunkában dolgozni, betartja-e a határidőket, a szabályokat, mennyire precíz, kitartóan képes-e dolgozni, hogyan ösztönezhető.

A grafológiai eljárás segítséget nyújthat pályaválasztás előtt álló diákok és pályát módosító felnőttek számára.

Az analízis nem vizsgálja a jelölt magánéletét és intim szféráját érintő kérdéseket, kizárólag az adott munkakörhöz kapcsolódó érzelmi viszonyulódását.

Megrendelőlap letöltés PDF és Doc formátumban

• Megrendelőlap magánszemélyek részére

• Megrendelőlap cégek részére

A keziras megrendelolapja.pdf A keziras megrendelolapja.doc A keziras megrendelolapja ceg.pdf A keziras megrendelolapja ceg.doc Ponuka služieb

Mgr. Otília Horňáková       |       Mobil : 0918 373871       |       Email: hornakotilia@gmail.com